Get Adobe Flash player


راهکارهای خاص منظوره


بخش عمده ای از فعالیت های شرکت صنعت سامانه فردا در حوزه اجرای پروژهای سفارشی و خاص منظوره حسب نیاز مطروحه از سوی کارفرمایان است. از این منظر توانمندی شرکت در اجرای پروژه ها و محصولات ترکیبی و مالتی دیسیپلین و ارائه خدمات مشاوره، پژوهش، طراحی و ساخت توسعه یافته است.

اجرای پروژه های متعدد در این حوزه، اخذ تقدیر نامه از کارفرمایان  و توسعه  محصولاتی که قادر به عملکرد مناسب در شرایط صنعتی بوده و تست های  کیفی مربوطه را گذرانده اند، گواهی بر توسعه این شاخه از فعالیت شرکت است.

وجود   تخصص های مختلف در شرکت در حوزه های نرم افزار، الکترونیک،  مکانیک، شبکه،   بینایی مصنوعی  و ...   در سطوح مختلف و تعامل فرا واحدی ایشان امکان توسعه این بخش را فراهم نموده است شرکت صنعت سامانه فردا به عنوان شرکتی فنآور و پروژه محور، پاسخگویی به نیازهای خاص و توسعه پژوهش های کاربردی را در کنار تاکید بر بومی سازی به عنوان مامورت اصلی خود بر گزیده است.

دستاورد های این گروه های کاری در قالب اقلام قابل تحویل پروژه ها طراحی، ساخته و تولید شده و تست های کیفی بسیاری از محصولات شرکت، شامل تست های محیطی مانند گرمایش، سرمایش، ارتعاش و شوک و همچنین پایداری در مقابل تداخلات الکترومغناطیسی نیز بر حسب درخواست کار فرما در آزمایشگاه های مستقل صورت گرفته و نتایج موفق آن به کار فرمایان ارائه شده است.

 


در همین راستا، برخی پروژه های انجام گرفته در این حوزه کاری شرکت عبارتند از:

طراحی و ساخت سیستم هدایت پرتابه

طراحی و ساخت سیستم جمع آوری اطلاعات از سیستم کنترل پرتابه

طراحی و ساخت سیستم مدیریت انرژی و اتوماسیون ساختمان

طراحی و ساخت سیستم فروش با استفاده از کارت هوشمند

طراحی و ساخت شارژر های خاص منظوره و برنامه پذیر

طراحی و ساخت صقحات نمایش لمسی در ابعاد بزرگ

اتوماسیون سیستم خط تولید پانل

طراحی و ساخت سیستم تستر پرتابه

طراحی و ساخت سیستم ردیاب  منبع نور

اتوماسیون سیستم لوله خم کن

طراحی و ساخت سیستم رموقعیت یابی ادوات بر مبنای پردازش تصویر

...

اجرای موفق پروژه های فوق نشانی از توانمندی این واحد به عنوان  قدیمی ترین واحد شرکت و  پشتوانه   واحدهای دیگر شرکت در توسعه و ساخت محصولات فنآورانه، مالتی دیسیپلین و سفارشی می باشد.


محصولات...