Get Adobe Flash player

شبیه سازهای آموزشی

شرکت صنعت سامانه فردا به عنوان شرکتی دانش بنیان، با اجرای پروژه های متعدد شبیه سازی و ارائه خدمات در حوزه های مشاوره، طراحی و ساخت این محصولات، شرکتی پیشرو در حوزه فنآوری شبیه سازهای آموزشی بوده و آمادگی ارائه خدمات به مشتریان در این حوزه را داراست.

شبیه سازهای قابل ارائه توسط صنعت سامانه فردا در رده های:

شبیه سازهای کابینی

شبیه سازهای پرده مسطح

شبیه سازهای گنبدی و استوانه ای

شبیه سازهای HMD

قابل ارائه بوده و حسب نیاز مشتری قابل توسعه و اجرا خواهند بود. 

شبیه ساز گنبدی

شبیه ساز های گنبدی رده خاصی از شبیه ساز ها هستند که در آن محیط مجازی بر سطح داخلی کره و با تصاویر پخش شده توسط تعدادی ویدئو پروژکتور ساخته می شود. با توجه گستره دید وسیعی که این شبیه سازها در اختیار بیننده قرار می دهند، عمق تصویر در این شبیه سازها افزایش می بیابد.

 با ایجاد محیطهای منطبق بر شرایط عملکردی مشابه واقعیت، می توان محیط آموزشی با واقع نمایی بسیار زیاد را برای کارآموزان فراهم کرد. این رده از شبیه سازها در آموزش های غیر نظامی و همچنین در آموزش فنون نظامی نظیر آموزش سلاح های دوش پرتاب و توپ های ضد هوائی کاربرد فراوانی دارند.ادامه...

شبیه ساز پرده ای

در این شبیه ساز ها محیط مجازی با استفاده از چند پرده نمایش چیده شده در کنار یکدیگر ساخته می شود تا گستره ی دید در حد قابل قبول و  مشابه شرایط واقعی را در اختیار نیروی تحت آموزش قرار دهد.


نمونه ای از این شبیه ساز ها شبیه ساز تیراندازی، شبیه ساز برج مراقبت فرودگاه و شبیه ساز سلاح دوش پرتاب است.ادامه...

شبیه ساز HMD

در این شبیه سازها، صفحه نمایش در مقابل چشمان و روی صورت فرد تحت تعلیم قرار می گیرد و تمامی صداهای لازم نیز از طریق هدفون به وی رسانده می شود. مربی نیز قادر است در هر لحظه تصویری را که فرد آموزش گیرنده مشاهده می کند، ببیند و عکس العمل های وی را ارزیابی کند.

در این نوع شبیه ساز نیز سناریوهای آموزشی  مبنای آموزش صحیح به کارآموز را تشکیل می دهند.


 
ادامه...