Get Adobe Flash player


حوزه خدمات شرکت صنعت سامانه 


شرکت صنعت سامانه فردا به عنوان یک شرکت فنآور و دانش محور، در حوزه فعالیت خود آمادگی ارائه خدمات ذیل را داراست:  

·         طراحی، ساخت و تولید در حوزه فعالیت شرکت

·         مشاوره و نظارت

به این ترتیب سامانه فردا در پروژه های خود و بر حسب نیاز کارفرما، آمادگی ارائه راهکار جامع از ابتدای نیاز سنجی و تهیه مشخصه فنی تا اجرای طرح را داراست.

 

طراحی، ساخت و تولید در حوزه فعالیت شرکت

طراحی واقع بینانه و جامع، ضامن اجرای موفق و ÷یش نیاز آن است. طبعا این نوع طراحی مستلزم اشراف به حوزه اجرا و گلوگاه های اجرایی است. کارشناسان و مدیران شرکت با دارا بودن سابقه اجرایی و پژوهشی موفق و دارا بودن تخصص در حوزه کاری، بخش طراحی را به عنوان یک حوزه کاری موفق شرکت معرفی نموده اند. استفاده از مشاوران مجرب و نیز موافقتنامه های همکاری با شرکت های همکار داخلی و خارجی نیز قوت بخش این فعالیت شرکت است.

 با توجه به ترکیب گروه های کاری شرکت و دارا بودن تیم کارشناسی قوی در حوزه نرم افزار، سخت افزار و سازه، شرکت توانمندی طراحی، ساخت و تولید پروژه های حوزه فعالیت شرکت را داراست. سابقه شرکت و اجرای موفق تمامی پروژه های اخذ شده گواه توانمندی شرکت در امور اجرایی است.

 

مشاوره و نظارت

شرکت صنعت سامانه فردا با عقد قرارداد مشاوره، ضمن تبادل نظر با تیم فنی معرفی شده از سوی کارفرما،  تحلیل و شناخت نیاز کارفرما را به عنوان اولین گام  یک طرح منتهی به موفقیت به اجرا در می آورد. تجربیات نشان می دهد که بسیاری از طرح های ناموفق به جهت عدم شناخت دقیق از ابعاد مختلف کار و نیز عدم درک متقابل مجری و کارفرما به شکست منتهی می شوند. لذا نیاز سنجی و تهیه مشخصه فنی به عنوان فاز آغازین و مستقل در هرطرح به عنوان بنیان اجرای موفق طرح از اهمیت بسزا برخوردار است.

همچنین این شرکت به عنوان نماینده کارفرما و در نقش ناظر و ضامن  اجرای دقیق و کامل مشخصات مورد نظر طرح ها نیز آمادگی ارائه خدمت به مشتریان را داراست.


محصولات و خدمات ما طیفی از فعالیت در حوزه های پژوهش کاربردی، طراحی، تکوین و تولید محصول و ارائه مشاوره است.

 مصرف کنندگان محصولات و خدمات ما، عمدتا بکارگیرندگان تجهیزات خاص در داخل کشور هستند که قادر به تأمین نیاز خود از بازار عمومی صنعت نیستند.

 صنعت سامانه فردا، مشتری را حلقه انتهایی زنجیره تأمین و عضوی از خانواده خود می داند.

 ما در انجام کسب و کار خود به قواعد و ضوابط دولتی، اجتماعی و زیست محیطی پایبند خواهیم بود.

 

 ... و اميدواريم :


تلاش ما در جلب رضايت و افزايش وفاداري مشتريان به محصولات و خدمات خود، صنعت سامانه فردا را در زمره تأمين كنندگان دائمي آنها قرار دهد.